Informacje o gabinecie psychologicznym Elizy Jabłońskiej-Janowskiej z Kalisza

Psycholog

Eliza Jabłońska-Janowska- z wykształcenia psycholog i psychoterapeuta. Swój gabinet prowadzę w Kaliszu od 2007 roku, zaś od 2003 roku pracuje w obszarze pomocy psychologiczno-terapeutycznej.

Pracuję w nurcie integracyjnym, co oznacza że korzystam z dorobków różnych teorii i podejść prowadzonych przez różne szkoły psychoterapii. Głównie swoją pracę opieram na podejściu systemowym oraz podejściu terapii schematów, a także wykorzystuję techniki i metody oferowane przez nurty m.in. poznawczo-behawioralne czy humanistyczno-egzystencjalne. Metody pracy dostosowuję do oczekiwań i indywidualnych potrzeb zgłaszających się osób. Dodatkowo, jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, a także trenerem umiejętności społecznych. Nieustannie się rozwijam, ponieważ kocham to, co robię i chcę skutecznie pomagać moim Klientom. Biorę udział w branżowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, dzięki czemu mogę poszerzać kompetencje i uaktualniać posiadaną wiedzę.

Ukończyłam trzystopniowy kurs z języka migowego dla nauczycieli w Polskim Związku Głuchych w Łodzi.

Jestem członkiem następujących towarzystw uznawanych w branży:

  • PTP – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • WTTS – Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,
  • PTPU – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Dodatkowo jestem biegłą sądową w przedmiocie uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, a także byłam orzecznikiem ds. niepełnosprawności w Kaliszu.

 

Psycholog

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie. Ukończyłam też 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologia Kliniczna realizowane przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Psychologii). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu ośrodkach i poradniach, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie czy w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, a także w Ośrodku PCK – Schronisku dla kobiet bezdomnych, czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (SDF). Przez 13 lat pracowałam w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, a ostatnio w oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu w obszarze diagnostyczno-terapeutycznym oraz prowadzę własny gabinet psychologiczny. 

 

Psychoterapeuta

Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej i jestem w trakcie realizacji dalszych szkoleń w ramach WTTS w Poznaniu, które są etapem do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego oraz stanowią w większości integralną część kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty, który zyskał atestację w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam w innych nurtach terapeutycznych. Dodatkowo ukończyłam szkolenie certyfikujące „NLP – praktyk” w Ośrodku Neurolingwistycznego Programowania w Łodzi, szkolenie z Psychoterapii i Poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie czy Szkolenie w przedmiocie uzależnień w nurcie poznawczo-behawioralnym w Warszawie.

 

Specjalista terapii uzależnień

Jestem specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii w CSiP IPZ PTP w Warszawie. W 2007 roku uzyskałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 569, który potwierdza moje kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień. Uzyskałam status superwizora aplikanta w zakresie psychoterapii uzależnień. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.  

 

Trener

Dodatkowo jestem trenerem umiejętności psychospołecznych. Ukończyłam Szkołę Treningu Edukacji psychospołecznej w CSiP IPZ PTP w Warszawie. Prowadziłam warsztaty i szkolenia m.in. dla Biura Karier Zawodowych Wydziału Zarządzania UŁ, Biura Karier „Profil” UŁ czy MOŚP w Kaliszu. Od kilku lat współpracuję z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.