Badanie psychologiczne

Psycholog

Przeprowadzam badania psychologiczne, podczas których oceniam sposób funkcjonowania badanej osoby – zarówno pod kątem intelektualnym, poznawczym, jak i osobowościowym. Dzięki poprawnie przeprowadzonemu badaniu mogę określić m.in.: rodzaje dysfunkcji poznawczych oraz typ i poziom organizacji osobowości, co z pewnością ułatwi dalszą pracę. Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii psychologicznej. 

Zachęcam do skontaktowania się w celu ustalenia szczegółów współpracy.

 

Dlaczego warto robić testy psychologiczne?

Pamiętaj, że rolą psychologa w badaniu psychologicznym jest rozpoznanie i opis stanu badanego i jego funkcjonowania w życiu codziennym. W ten sposób badany uzyskuje informacje o sobie, co pomaga też wyjaśnić przyczyny doświadczanych trudności oraz pomaga w procesie całej terapii czy dalszego leczenia. Zatem nie musisz specjalnie przygotowywać się do badania, ważne żebyś był wypoczęty i szczery oraz w miarę możliwości skupiony.